Church of Norway/Catalogs

From Citizendium
Jump to navigation Jump to search
This article is a stub and thus not approved.
Main Article
Discussion
Related Articles  [?]
Bibliography  [?]
External Links  [?]
Citable Version  [?]
Catalogs [?]
Gallery [?]
 
An informational catalog, or several catalogs, about Church of Norway.

Dioceses

(CC) Image: Finn Rindahl
The 11 dioceses of the Church of Norway.
Name Bishop Seated Covers
Oslo Ole Christian Kvarme Oslo Oslo, Asker, Bærum
Borg Helga Haugland Byfuglien Fredrikstad Østfold, eastern Akershus
Hamar Solveig Fiske Hamar Oppland, Hedmark
Tunsberg Laila Riksaasen Dahl Tønsberg Vestfold, Buskerud
Agder og Telemark Olav Skjevesland Kristiansand Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder
Stavanger Ernst Oddvar Baasland Stavanger Rogaland
Bjørgvin Ole D. Hagesæther Bergen Hordaland, Sogn og Fjordane
Møre Odd Bondevik Molde Møre og Romsdal
Nidaros Finn Wagle Trondheim Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag
Sør-Hologaland Tor Berger Jørgensen Bødø Nordland
Nord-Hålogaland Per Oskar Kjølaas Tromsø Troms, Finnmark, Svalbard